Laguna Beach Resort 3 - The Maldives

地段:

仲天, 芭提雅

Available Units at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives

2 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 4,333,200
2
2
67 平米
View Details
2 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 4,000,200
2
2
67 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 3,000,000
1
1
42 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,850,000
1
1
41 平米
View Details
2 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,746,000
2
2
55 平米
View Details
2 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,746,000
2
2
55 平米
View Details
2 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,728,500
2
2
55 平米
View Details
2 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,728,500
2
2
55 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,728,500
1
1
55 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,728,500
1
1
55 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,699,000
1
1
42 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,627,800
1
1
40 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,577,960
1
1
42 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,577,960
1
1
42 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,577,420
1
1
42 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,577,420
1
1
42 平米
View Details
2 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,746,000
2
2
55 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,569,420
1
1
41 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,697,000
1
1
34 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,089,000
Studio
1
22 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,263,500
Studio
1
25 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,576,800
Studio
1
26 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,569,280
1
1
41 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,717,000
1
1
34 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,728,560
1
1
28 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,692,000
1
1
34 平米
View Details
2 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 4,000,200
2
2
67 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,695,500
1
1
34 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,691,000
1
1
34 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,717,000
1
1
34 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,536,420
1
1
41 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,689,000
1
1
34 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,536,700
1
1
41 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,650,000
Studio
1
28 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,551,664
1
1
38 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,700,000
1
1
34 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,621,200
Studio
1
27 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,149,500
Studio
1
23 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,261,500
Studio
1
25 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,861,500
1
1
37 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,146,500
1
1
23 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,146,500
1
1
23 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 3,000,000
1
1
40 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,691,000
1
1
34 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,113,000
Studio
1
22 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,695,000
1
1
34 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,149,500
Studio
1
23 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,691,500
1
1
34 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,263,500
Studio
1
25 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,717,000
1
1
34 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,881,500
1
1
38 平米
View Details
2 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 4,000,200
2
1
67 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,146,500
Studio
1
23 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,896,500
1
1
38 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,702,900
1
1
42 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,870,000
1
1
37 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,896,000
1
1
38 平米
View Details
2 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,375,400
2
2
40 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,695,000
1
1
34 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,000,000
Studio
1
23 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,896,500
1
1
38 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,696,500
1
1
34 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,688,000
1
1
34 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,099,000
Studio
1
24 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,576,800
Studio
1
26 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,486,500
1
1
41 平米
View Details
2 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,746,000
2
2
55 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,500,000
Studio
1
28 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,674,620
Studio
1
27 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,613,400
Studio
1
27 平米
View Details
2 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 3,900,000
2
2
69 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,667,400
Studio
1
28 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,659,000
Studio
1
28 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,575,000
Studio
1
28 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,892,000
Studio
1
38 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,490,000
Studio
1
26 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,613,400
Studio
1
27 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,146,500
Studio
1
23 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,712,000
1
1
34 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,712,000
1
1
34 平米
View Details
2 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 4,000,200
2
2
67 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,712,000
1
1
34 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,722,500
1
1
28 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,250,000
Studio
1
23 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,722,500
Studio
1
28 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,692,500
1
1
34 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,712,000
1
1
34 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,690,000
Studio
1
28 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,483,400
1
1
41 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,717,000
1
1
34 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,712,500
1
1
34 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,722,360
Studio
1
28 平米
View Details
2 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,728,500
2
2
55 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,577,700
1
1
42 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,725,460
1
1
28 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,725,500
Studio
1
28 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,728,500
Studio
1
28 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,702,960
1
1
42 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,728,500
Studio
1
28 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,822,000
1
1
36 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,445,600
1
1
41 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,728,500
Studio
1
28 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,712,000
1
1
34 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,728,500
Studio
1
28 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,718,500
1
1
34 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,728,560
1
1
28 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,728,560
Studio
1
28 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,822,000
1
1
36 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,822,000
Studio
1
36 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,850,000
Studio
1
28 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,629,000
Studio
1
27 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,850,000
1
1
28 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,861,500
1
1
37 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,697,000
1
1
34 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,900,000
1
1
35 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,890,000
1
1
38 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,688,500
1
1
34 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,898,500
1
1
38 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,344,500
Studio
1
27 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,950,000
Studio
1
28 平米
View Details
2 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,746,000
2
2
55 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,413,800
1
1
40 平米
View Details
Studio Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 1,670,000
Studio
1
26 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,414,840
1
1
40 平米
View Details
2 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,746,000
2
2
55 平米
View Details
1 Beds Condo for sale at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 2,520,000
1
1
42 平米
View Details
Studio Beds Condo for rent at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 12,000/mo
Studio
1
27 平米
View Details
1 Beds Condo for rent at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 12,000/mo
1
1
36 平米
View Details
1 Beds Condo for rent at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 18,000/mo
1
1
48 平米
View Details
Studio Beds Condo for rent at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 9,000/mo
Studio
1
26 平米
View Details
1 Beds Condo for rent at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 10,000/mo
1
1
38 平米
View Details
1 Beds Condo for rent at Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
฿ 16,000/mo
1
1
42 平米
View Details

项目亮点 Laguna Beach Resort 3 - The Maldives

永久产权
Ownership
1.1 千米
From 海滩
9K - 18K for rent 1.0M - 4.3M 在售
Unit Price(฿)
Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
Managed By
(6/1750) for rent (138/1750) 在售
在售单元

Laguna Beach Resort 3 - The Maldives projet a 仲天, 芭提雅

The Laguna Beach Resort brand goes from strength-to-strength with the release of 'Laguna Beach Resort 3. The Maldives', Jomtien's grandest resort development to date. Pre-launch sales have commenced. A seven-building resort development of over 25,000 sqm, ムThe Maldives' brings a new resort experience to Pattaya real estate on an unprecedented scale.

 

The resort features an enormous recreational area of over 60 percent with Maldives-themed lagoon pool of over 5,000 sqm running through the entire development. This comprises 3 different pool areas, featuring numerous landscaped islands, boardwalks, Gazebo-relaxation areas and three white-sand beaches. Each building, comprising modular studio and 1 bedroom apartments, is set on the outside of the resort, allowing for distances of 120m between buildings.

 

Interior units will feature stunning lagoon pool & tropical landscape views. Exterior apartments overlook the verdant Jomtien parkland, also with Pattaya city & Jomtien bay views on higher floors. Additional amenities include a child's Go-Kart track, tree-houses and tree-top pavilions as well as a putting green ....all unprecedented features in Pattaya real estate, exclusive to the Laguna Beach Resort brand. Shops, bars & a restaurant will be on offer in the in-house commercial area, with underground parking provided for residents' convenience. Luxurious open-air lobby areas, multiple fully-equipped gymnasium suites, and a relaxing massage and spa service provide a uniquely welcoming experience at ムLaguna Beach Resort ヨ The Maldives'.

获取更多信息

Project Features

 • 酒店管理酒店管理
 • 项目餐厅项目餐厅
 • 游泳池游泳池
 • 按摩浴缸按摩浴缸
 • 健身房健身房
 • 酒吧酒吧
 • 会所会所
 • 24小时安保24小时安保
 • 前台大堂前台大堂
 • 监控监控
 • 海滩接驳车海滩接驳车
 • 儿童乐园儿童乐园
 • 停车位停车位
 • SPAS P A
 • 桑拿室桑拿室
 • 海滩直达海滩直达
 • 桑拿房桑拿房
 • 网球场网球场

Market Data

项目近邻 Laguna Beach Resort 3 - The Maldives

 • 项目名
 • 地段
 • 距离
 • 项目类别
 • 单元数量
 • 起价
 • 出租起价
 • 价格 / sqm
 • 保证出租回报
 • 游泳池
 • 健身房
 • 儿童乐园
 • 酒店管理
 • 餐厅
 • 海滩直达
 • 24小时安保
 • Palm Oasis
 • 仲天, 芭提雅
 • 海滩: 1.7 Km
 • 独栋别墅
 • 40
 •  ฿8,000,000
 •  ฿150,000
 • ฿51,366
 • N/A
 • Laguna Beach Res...
 • 仲天, 芭提雅
 • 海滩: 1.1 Km
 • 公寓
 • 660
 •  ฿1,150,000
 •  ฿9,000
 • ฿64,364
 • N/A
 • Dusit Grand Park...
 • 邦拉蒙, 芭提雅
 • 海滩: 2 Km
 • 公寓
 • 919
 •  ฿1,800,000
 •  N/A
 • ฿75,622
 • N/A
 • The Grand AD Jom...
 • 仲天, 芭提雅
 • 海滩: 0.4 Km
 • 公寓
 • 1392
 •  ฿1,850,000
 •  ฿9,500
 • ฿74,050
 • N/A
 • Dusit Grand Park
 • 仲天, 芭提雅
 • 海滩: 1.4 Km
 • 公寓
 • 978
 •  ฿1,800,000
 •  ฿13,000
 • ฿57,639
 • N/A
 • Jomtien Beach Co...
 • 邦拉蒙, 芭提雅
 • 海滩: 0.5 Km
 • 公寓
 • 3700
 •  ฿870,000
 •  ฿8,600
 • ฿45,327
 • N/A
 • Angket Condomini...
 • 邦拉蒙, 芭提雅
 • 海滩: 0.8 Km
 • 公寓
 • 207
 •  ฿1,399,000
 •  ฿36,000
 • ฿37,060
 • N/A
 • Neo Sea View
 • 邦拉蒙, 芭提雅
 • 海滩: 0.2 Km
 • 公寓
 • 308
 •  ฿2,000,000
 •  N/A
 • ฿57,143
 • N/A
 • The Park Jomtien
 • 仲天, 芭提雅
 • 海滩: 2.2 Km
 • 公寓
 • 162
 •  ฿3,780,000
 •  N/A
 • ฿32,034
 • N/A
 • Empire Tower
 • 仲天, 芭提雅
 • 海滩: 1 Km
 • 公寓
 • 440
 •  ฿1,990,000
 •  N/A
 • ฿117,129
 • N/A